66 visiteur(s) et 0 membre(s) en ligne.
  Créer un compte Utilisateur

  Utilisateurs

Bonjour, Anonyme
Pseudo :
Mot de Passe:
PerduInscription

Membre(s):
Aujourd'hui : 0
Hier : 0
Total : 2205

Actuellement :
Visiteur(s) : 66
Membre(s) : 0
Total :66

Administration


  Derniers Visiteurs

lalem : 53 min.54
SelimIII : 04h49:26
murat_erpuyan : 17h31:34
cengiz-han : 23h07:08
duygu : 6 jours


  Nétiquette du forum

Les commentaires sont sous la responsabilité de ceux qui les ont postés dans le forum. Tout propos diffamatoires et injurieux ne sera toléré dans ces forums.


Forums d'A TA TURQUIE :: Voir le sujet - 23 Nisan 2016 - Kutlanmayan Bayram
Forums d'A TA TURQUIE Index du Forum Forums d'A TA TURQUIE
Pour un échange interculturel
 
 FAQFAQ   RechercherRechercher   Liste des MembresListe des Membres   Groupes d'utilisateursGroupes d'utilisateurs    

23 Nisan 2016 - Kutlanmayan Bayram

 
Poster un nouveau sujet   Rpondre au sujet    Forums d'A TA TURQUIE Index du Forum » Forum en langue turque
Voir le sujet prcdent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
cengiz-han
V.I.P
V.I.P


Inscrit le: 12 Jan 2008
Messages: 11768
Localisation: Paris

MessagePost le: 23 Avr 2016 2:00    Sujet du message: 23 Nisan 2016 - Kutlanmayan Bayram Rpondre en citant

Citation:


Mustafa Kemal, işgal altındayken bile 23 Nisan’ı kutlamıştı!..

Nisan 22, 2016

Uğur Dündar


Te­rö­rü ve şe­hit­le­ri­mi­zi ge­rek­çe gös­te­re­rek 23 Ni­san kut­la­ma­la­rı­nı ip­tal et­mek­te­ki asıl amaç or­ta­da:
Bel­lek kay­bı ya­ra­tıp, zi­hin­ler­den 1923’ü, ya­ni Ata­tür­k’­ün la­ik Cum­hu­ri­ye­tiy­le il­gi­li tüm iz­le­ri sil­mek!..
Böy­le­ce ken­di Cum­hu­ri­yet­le­ri için ge­re­ken ze­mi­ni oluş­tur­mak!..
He­sap bu!..

* * *

Ba­kın sev­gi­li okur­la­rım;
Mus­ta­fa Ke­mal bir il­ke im­za ata­rak, va­tan top­rak­la­rı em­per­ya­list­ler­ce iş­gal edil­miş­ken, Yu­nan or­du­su Po­lat­lı ön­le­ri­ne gel­miş­ken ve ül­ke ya­ban­cı kış­kırt­ma­sıy­la baş­la­yan iç ayak­lan­ma­lar­la kay­nı­yor­ken 1921’de 23 Ni­sa­n’­ı kut­la­mış­tı.
Hem de Ha­ki­mi­yet-i Mil­li­ye ve Ço­cuk Bay­ra­mı ola­rak!
Be­de­ni­ni yur­du­na si­per eden ça­ğı­nın en pı­rıl­tı­lı de­ha­sı­nın, ül­ke­yi be­la­dan be­la­ya sü­rük­le­yen gü­nü­mü­zün çok bil­miş­le­ri (!) ka­dar ak­lı yok muy­du?
Ge­çi­niz efen­dim, ge­çi­niz!..

* * *

On­lar Ata­tür­k’­ten, eser­le­rin­den, ema­net­le­rin­den, de­ha­sın­dan ve ay­dın­lan­ma­dan hiç mi hiç hoş­lan­mı­yor­lar.
Her fır­sat­ta onun aziz ha­tı­ra­sı­na say­gı­sız­lık ya­pa­rak iti­bar­sız­laş­tı­ra­cak­la­rı­nı ve unut­tu­ra­cak­la­rı­nı sa­nı­yor­lar.
Bu ne­den­le ya­lan, yan­lış, if­ti­ra de­me­den akıl­la­rı­na ne ge­lir­se sal­lı­yor­lar!..
Ay­yaş ol­du­ğu­nu ve bu ne­den­le si­ro­za ya­ka­la­nıp ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği­ni söy­lü­yor­lar!..
(...)


http://www.sozcu.com.tr/2016/yazarlar/ugur-dundar/mustafa-kemal-isgal-altindayken-bile-23-nisani-kutlamisti-1196146/
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message priv
cengiz-han
V.I.P
V.I.P


Inscrit le: 12 Jan 2008
Messages: 11768
Localisation: Paris

MessagePost le: 23 Avr 2016 2:02    Sujet du message: Rpondre en citant

Citation:


Mine Söğüt

Yarın 23 Nisan, öfke doluyor insan

Cumhuriyet - 22 Nisan 2016 Cuma

Sen, şimdi 23 Nisan bahanesiyle çocukların başlarını okşuyorsun ya...
Okşama.

Her bir çocuğu, torunlarını sever gibi sevdiğini söylüyorsun ya... Sevme.
Herkesin çocuğunu, kendi çocuklarını, kendi torunlarını yetiştirdiğin gibi yetiştirmenin peşine düşmüşsün ya. Düşme.

İmam hatiplerle donattığın, dini vakıflarla doldurduğun ülkenin bugününü berbat ettin; eğer önüne hiçbir engel çıkmazsa belli ki geleceğini beter edeceksin.

2023 yılı için hedeflediğin hayallerin odağına çocukları koyuyorsun.
Devlet okullarını ahtapot gibi saran kadrolarınla, dogmatik değerleri empoze eden müfredatınla, beyinlerini tek tek yıkamaya çalıştığın o çocukların;
Yedi yıl sonra seni Tanrı sanan ve avuçları patlayıncaya kadar alkışlayan kulların olmasını düşlüyorsun. Düşleme.

Daha yeni kayda geçti.

İktidarın, çocuk etiyle beslenen vahşi bir hayvan gibi...

Önüne çıkan hiçbir engeli umursamıyor; kendi gücü uğruna küçücük çocukları gözünü kırpmadan çirkin bir davaya feda ediyor.

“Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıldönümü olan 2023’te, hem kendi çocuklarımızı hem tüm çocukları daha güvenli, güzel, müreffeh bir dünyaya kavuşturmayı hedefliyoruz” diyorsun.

Bu ülkede çocuklara doksan üç yıl önce vaat edilen, ne sendin, ne de senin müreffehin.

O zamanlar, çocukların geleceğine dair kurulan hayaller, bugün senin kurduklarına hiç benzemezdi.

Bu bir insan ömrünü anca aşan kısacık Cumhuriyet tarihinde, ardı ardına tuzaklara düşen beceriksiz iktidarlarla bu kadar hırpalanmasaydık...
Sen, hayallerinle birlikte hâlâ portakalda vitamindin.

1923 yılında Cumhuriyeti kuranlar; ülke bir gün senin gibi birinin eline geçmesin diye, yeni nesillerin bambaşka değerlerle yetişmesine odaklandılar.
Eğitim sisteminin temelini eşitlik ilkesi üzerine attılar.

Çocukların önüne dini değil beşeri hedefler koydular.

Onlar okullarda bedenlerinden utanmayı değil, bedenlerine sahip çıkmayı öğreneceklerdi.

Gerçekleri dini hurafelerde değil; mantık ve felsefede arayacaklardı.
Dogmatik değil, bilimsel dayanaklarla eğitileceklerdi.
Korkutulup sindirilerek değil, cesaretlendirilerek yetiştirileceklerdi.
Her şeyi sorgulamayı erkenden keşfedeceklerdi.

En önemlisi de doğru dürüst okuma yazma bile bilmeyen, yaşadığı ücra köşelerde dini eğitimden başkasını göremeyen önceki nesillere benzemeyeceklerdi.

Bu ülke...

Bundan doksan üç yıl önce...

Gelecekte çocuklarının arasından senin gibi bir lider çıkmasın, hem kendi geleceğini, hem de ülkenin geleceğini karartmasın diye...

Şimdi senin düşman olduğun, teker teker alaşağı etmeye çalıştığın o devrimleri yaptı.

Cumhuriyetin en büyük hatası, gelecek nesillerin bindikleri dalı hiç kesmeyeceklerini sanmasıydı.

Kapitalizmin kalpleri hızla kurutacağını; liberalizmin gözleri birden bire kör edeceğini hesaplayamadı.

Biz boş bulunduk... Sen o boşluğa doldun.

Ve Cumhuriyetin geleceği için kâbus oldun.

Bugün, istediğin kadar reddet; gerçek tüm çıplaklığıyla ortada.

Sen...

Kendini, alelacele yargılanan ve çağlar boyu hapse atılmasına karar verilen bir suçlunun mevcudiyetine sokuşturulup hızla kapatılan; büyümesinden, dallanıp budaklanmasından, başka sorgulamalara sıçramasından korkulan bir davanın rezil hikâyesinde tanımlamaktan çekinmeyen bu iktidarın tek liderisin.
O yüzden... Elini bu ülkedeki çocukların üzerinden derhal çekmelisin.
http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/520071/Yarin_23_Nisan__ofke_doluyor_insan.html
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message priv
lalem
Site Admin / Webmaster
Site Admin / Webmaster


Inscrit le: 20 Oct 2014
Messages: 30

MessagePost le: 23 Avr 2016 11:46    Sujet du message: Rpondre en citant***

Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message priv
lalem
Site Admin / Webmaster
Site Admin / Webmaster


Inscrit le: 20 Oct 2014
Messages: 30

MessagePost le: 23 Avr 2016 11:55    Sujet du message: Rpondre en citant

Ama bir de bu yana bakalim, 21. yyda!

1. Zabıta tarafından kırılan baskülüne ağlayan çocuk


*
2. Vitrindeki oyuncaklara gözü takılmış küçük bir kız.


*
3. Kışın montsuz ve ayakkabısız okula giden Merve


*
4. Asıl sorun telefona sahip olamaması değil, koltuğu bile sahiplenememesi.


*
5. Kız kardeşini havan saldırısından korumaya çalışan Suriyeli bir çocuk


*
6. Soğuk bir kış gününde oyun oynayanları izleyen çocuk


*
7. Üst geçitte mendil satan ve bir yandan da defterine bir şeyler karalayan küçük kız.


*
8. Cevahir AVM önündeki otobüs durağında köpeğine sarılarak uyuya kalmış bir çocuk.


*
9. Okul çantası yerine plastik bir torba takmış fakir Filistinli çocuk.


*
10. Üşüdüğü için kendisine kutudan yer yapan belki de her gün bilinçsizce önünden geçtiğimiz çocuk.


*
11. Babasının hastalığı sebebiyle okuldan sonra ayakkabı boyacılığı yapıp eve ekmek parası götüren Elif.


*
12. Daha çocukluğunu yaşayamadan çalışmak zorunda bırakılan ve muhtemelen hiçbir zaman çocukluğunu yaşayamayacak olan bir çocuk.


ve ...
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message priv
murat_erpuyan
Admin
Admin


Inscrit le: 30 Jan 2006
Messages: 8860
Localisation: Nancy / France

MessagePost le: 24 Avr 2016 11:41    Sujet du message: Rpondre en citant

Yukaridaki resimler gunumuzde çok acimasiz ama gerçek de boyle...

Ne yazikki çocuklarin cinsel istismari bile politik kaygilarla unutturulmak istedigi çocuk bayraminin anlamini yitirdigi bir donem yasiyoruz.
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message priv
murat_erpuyan
Admin
Admin


Inscrit le: 30 Jan 2006
Messages: 8860
Localisation: Nancy / France

MessagePost le: 24 Avr 2016 11:46    Sujet du message: Rpondre en citant

Citation:


23 Ni­san…

Sözcü, 23.04.2016

Yılmaz Özdil


Bademler merak ediyor…
Yasaklıyoruz.
Hakaret ediyoruz.
İsmini siliyoruz.
Kitaplardan çıkarıyoruz.
Yok sayıyoruz.
Buna rağmen…
Fikirleri niye hâlâ ölmüyor?

*

İçindeki çocuk yaşıyor çünkü.

*

Yetişkin cesetler kavrayamaz…
23 Nisan kutlu olsun.Ve Atatürk\'süzlük için gosterilen çabaya da tepki kalabaliklari Atatürk\'e daha çok yaklastiriyor...


http://bit.ly/1SCAJqG
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message priv
cengiz-han
V.I.P
V.I.P


Inscrit le: 12 Jan 2008
Messages: 11768
Localisation: Paris

MessagePost le: 30 Avr 2016 22:58    Sujet du message: Rpondre en citant

23 Nisani sehitler var bahanesi ile kutlamayan iktidar Kut'ül Amare Zaferi kutlamak için seferber olabiliyor.

TC'yi içine sinderemeyen "uzun adam" yine isine geldigi gibi konusmus, 1919 içine sindiremedigini disa vurmus.

Citation:

Milletimizin, medeniyetimizin binlerce yıllık tarihini, neredeyse 1919 yılından başlatan bir tarih anlayışını reddediyorum. Her kim ki zaferleriyle ve yenilgileriyle son 200 yılımızı, hatta son 600 yılımızı soyutlayıp eski Türk tarihinden Cumhuriyete atlıyorsa biliniz ki o kişi milletimizin de devletimizin de hasmıdır


Bu laflarin duzeltilecek yeri yok, hani devenin nerem duzgun demesi gibi bir sey...
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message priv
murat_erpuyan
Admin
Admin


Inscrit le: 30 Jan 2006
Messages: 8860
Localisation: Nancy / France

MessagePost le: 23 Avr 2017 12:28    Sujet du message: Rpondre en citant

Bu sene de Ankara'ya kar yagdi 23 Nisan'da, balon de patladi...

Ama 23 Nisan yine de unutulmaz bir tarih :

Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message priv
cengiz-han
V.I.P
V.I.P


Inscrit le: 12 Jan 2008
Messages: 11768
Localisation: Paris

MessagePost le: 24 Avr 2017 1:32    Sujet du message: Rpondre en citant

Kizginlik neler soyletiyor!!!Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message priv
murat_erpuyan
Admin
Admin


Inscrit le: 30 Jan 2006
Messages: 8860
Localisation: Nancy / France

MessagePost le: 22 Avr 2020 23:40    Sujet du message: Rpondre en citant

Eski bir dosyayi yeniden açtim... Bu sene de 23 Nisan kutlanmayacak, virus salgini nedeniyle...

Ustelik 23 Nisan 1920 nin 100.yili, yani bugun varolan Turkiye Cumhuriyetini kuran Meclisin açilis günü...


Ve Atatürk'ün ileri görüsü sayesinde dünyada çocuklara adanan ilk ve tek resmi bayram gunu...

Ve yine Turkiye vatandaslarindan hala bir kisminin hoslanmadigi bir gun...


Madem 23 Nisan çocuk bayrami bilgi için Y. Özdil'in Atatürk manevi çocuklari yazisini okumanizi öneririm...23 Nisan
https://bit.ly/2SfAlFJ

<
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message priv
murat_erpuyan
Admin
Admin


Inscrit le: 30 Jan 2006
Messages: 8860
Localisation: Nancy / France

MessagePost le: 22 Avr 2020 23:56    Sujet du message: Rpondre en citant

[quote=https://bit.ly/2yzajGf][/quote]
[quote=https://bit.ly/2yzajGf][/quote]
<
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message priv
murat_erpuyan
Admin
Admin


Inscrit le: 30 Jan 2006
Messages: 8860
Localisation: Nancy / France

MessagePost le: 23 Avr 2020 0:40    Sujet du message: Rpondre en citant

Kutlayanlar da var, tesekkurler eski bir Nancy'li Tan Sagturk...


<
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message priv
murat_erpuyan
Admin
Admin


Inscrit le: 30 Jan 2006
Messages: 8860
Localisation: Nancy / France

MessagePost le: 24 Avr 2020 0:50    Sujet du message: Rpondre en citant

Bu da Fazil Say'dan
<
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message priv
murat_erpuyan
Admin
Admin


Inscrit le: 30 Jan 2006
Messages: 8860
Localisation: Nancy / France

MessagePost le: 26 Avr 2020 16:08    Sujet du message: Rpondre en citant

23 Nisan 2020 - Izmirhttps://bit.ly/3bGBC07<
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message priv
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Rpondre au sujet    Forums d'A TA TURQUIE Index du Forum » Forum en langue turque Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas rpondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas diter vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum


Powered by phpBB v2 © 2001, 2005 phpBB Group Theme: subSilver++
Traduction par : phpBB-fr.com
Adaptation pour NPDS par arnodu59 v 2.0r1

Tous les Logos et Marques sont dposs, les commentaires sont sous la responsabilits de ceux qui les ont posts dans le forum.