61 visiteur(s) et 1 membre(s) en ligne.
  Créer un compte Utilisateur

  Utilisateurs

Bonjour, Anonyme
Pseudo :
Mot de Passe:
PerduInscription

Membre(s):
Aujourd'hui : 0
Hier : 0
Total : 2177

Actuellement :
Visiteur(s) : 61
Membre(s) : 1
Total :62

Administration


  Derniers Visiteurs

Dom : 04 min.50
murat_erpuyan : 9 jours
laroserouge : 9 jours
lalem : 9 jours


  Nétiquette du forum

Les commentaires sont sous la responsabilité de ceux qui les ont postés dans le forum. Tout propos diffamatoires et injurieux ne sera toléré dans ces forums.


Forums d'A TA TURQUIE :: Voir le sujet - Des e-livres / e-kitaplar...
Forums d'A TA TURQUIE Index du Forum Forums d'A TA TURQUIE
Pour un échange interculturel
 
 FAQFAQ   RechercherRechercher   Liste des MembresListe des Membres   Groupes d'utilisateursGroupes d'utilisateurs    

Des e-livres / e-kitaplar...

 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forums d'A TA TURQUIE Index du Forum » Culture : littérature, art (cinéma, photos...), traditions...
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
murat_erpuyan
Admin
Admin


Inscrit le: 30 Jan 2006
Messages: 8583
Localisation: Nancy / France

MessagePosté le: 27 Mai 2013 23:00    Sujet du message: Des e-livres / e-kitaplar... Répondre en citant

REUSSIR A L'ECOLE
Dr. Cihan BIRCAN


pour lire ou télécharger :
http://bit.ly/1arMaJ1Citation:

(...) Ce livre peut être vu comme un catalyseur de sa (votre) réussite. J’expose dans cet ouvrage les raisons qui m’ont permis de décrocher mon diplôme demédecin. Il est inconcevable de prétendre que cette méthode est la meilleure,mais elle a marché pour moi. A chacun donc de trouver sa méthodologie detravail. Mais peut être que votre enfant et vous piocherez dans ce livre deséléments précieux pour la suite ? (...)


Dernière édition par murat_erpuyan le 07 Juil 2015 1:38; édité 2 fois
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
murat_erpuyan
Admin
Admin


Inscrit le: 30 Jan 2006
Messages: 8583
Localisation: Nancy / France

MessagePosté le: 27 Mai 2013 23:03    Sujet du message: Répondre en citant

murat_erpuyan a écrit:
Citation:

Sehmus Güzel\'in siir kitabi

e-kitabi indirmek için :

http://ataturquie.asso.fr/download/kissadir-hayat-kitab.pdfDernière édition par murat_erpuyan le 12 Mar 2016 2:44; édité 4 fois
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
murat_erpuyan
Admin
Admin


Inscrit le: 30 Jan 2006
Messages: 8583
Localisation: Nancy / France

MessagePosté le: 04 Juil 2015 0:12    Sujet du message: Répondre en citant

17.04.2013
murat_erpuyan a écrit:
E-Kitap
The General
(Karanlýk Vadilerde Þeyh-Nato Ýttifaký)

http://www.idefix.com/ekitap/the-general-mustafa-yildirim/tanim.asp?sid=GHG0ODHALG3GWLVJPQEL
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
murat_erpuyan
Admin
Admin


Inscrit le: 30 Jan 2006
Messages: 8583
Localisation: Nancy / France

MessagePosté le: 04 Juil 2015 0:16    Sujet du message: Répondre en citant

Rusen Cakir'dan e-kitaplar
http://bit.ly/1KyXFFwIndirilebilinen kitaplar :

Nereye Gitti Bu Ülkücüler?

Recep Tayyip Erdoðan - Bir Dönüþüm Öyküsü - 1980 Sonrasý Ýslami Hareket 3

Ne Þeriat Ne Demokrasi - Refah Partisini Anlamak

Hatemi'nin Ýran'ý

Türkiye’nin Kürt Sorunu

Sol Kemalizme Bakýyor

Vatan Millet Pragmatizm

Ýmam Hatip Liseleri: Efsaneler ve Gerçekler

Resmi Tarih Sivil Arayýþ

http://bit.ly/1KyXFFw
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
murat_erpuyan
Admin
Admin


Inscrit le: 30 Jan 2006
Messages: 8583
Localisation: Nancy / France

MessagePosté le: 05 Juil 2015 15:28    Sujet du message: Répondre en citant

Er-Tarih'e Karþý , Leviathan'a Karþý
Fredy Perlman

https://yadi.sk/i/tfjZvz9NhcsmU
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
murat_erpuyan
Admin
Admin


Inscrit le: 30 Jan 2006
Messages: 8583
Localisation: Nancy / France

MessagePosté le: 05 Juil 2015 15:30    Sujet du message: Répondre en citant

Tanrýsýz Ahlak?
Walter Sinnott – Armstrong

https://yadi.sk/i/ZXzPF8tLhddVZ

&

Ilkellerde Din
Edward Evans-Pritchard

https://yadi.sk/i/LByqFFYxhcML7
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
murat_erpuyan
Admin
Admin


Inscrit le: 30 Jan 2006
Messages: 8583
Localisation: Nancy / France

MessagePosté le: 12 Mar 2016 3:10    Sujet du message: Répondre en citant

Sehmus GÜZEL\\\'den yeni bir kitap daha

Paris\\\'in Nabzi Metroda Atar
indirmek için:
http://pdf.lu/9izmCitation:

M. ÞEHMUS GÜZEL

PARÝS’ÝN NABZI METRODA ATAR

Geçmiþ yýllarda da kimi kez yaptýðým gibi, bu yýl sonunda da bir çalýþmamý, Paris’in Nabzý Metroda Atar baþlýklý çalýþmamý, yeni yýl armaðaný olarak pdf biçiminde sunuyorum. Umarým okumak, bir göz atmak fýrsatýnýz olur.

Sizi Paris’le ve yeraltý dünyasýyla baþbaþa býrakmadan önce, burada, kitabý tanýtan kýsa bir nota ve « içindekiler »e yer veriyorum : Haydi yola çýkýyoruz, herkese iyi yolculuklar, 2016’da kolaylýklar, baþarýlar, esenlikler, mutluluklar, bir çorba kaþýðý kadar da barýþ ve huzur :

Evet neresinden bakarsak bakalým, isterseniz Eyfel Kulesi’nin tepesinden, isterseniz Notre-Dame’ýn çatýsýndan, isterseniz Seine Nehri köprülerinin birinin üstünden veya altýndan, Paris sonuç itibariyle biraz da metro demektir. Parisli yaþamýn belli bir bölümü metroda baþlar metroda biter : « Yeraltý kentlerinde » Paris’in.

1960’larýn metrolarý sabahlarý iþçi sýnýfýný iþe taþýr, iþçiler yolculuk boyunca gazetelerini okurdu. 1968’de, kuþluk vakti, Paris\'te metroyla ilk tanýþtýðým an herkesi elinde gazetesini, dergisini, kitabýný okur görünce kendimi yürüyen bir kütüphanede sanmýþ ve epey þaþýrmýþtým. Ankara Milli Kütüphanesi haltetmiþ. Gelip Paris metrosunu görmeli.

Evet o zamanlarýn sabah metrolarýnda istisnasýz herkes bir þey okuyordu. O sabah metrolarý artýk tarihe karýþtý : Kulaklarýnda walkmanleriyle, radyolarýný, seçme müzik parçalarýný, derslerini dinleme aygýtlarýyla gençler ve daha az gençler baþka dünyalarda « geziniyorlar ». Gezinsinler. Cep telefonlarýyla, « tabletleriyle », « þýmartfonlarýyla » (yazýmda hata yoktur) sürekli olarak baðlý olduklarý « tarihi ve gündelik kanallarýndan » çýkamýyorlar. Çýkmasýnlar. « Evrenselleþtiklerini » iddia edenler elleri ve ayaklarýyla baðlý olduklarý « klanlar » ve « kanallarla » baðlarýný asla koparamýyorlar. Koparamasýnlar. Kendi kendine tebessüm eden, kimi kez apaçýk gülen gençleri, daha az gençleri ve yaþlýlarý görmek te fena deðil hani bu asýk suratlýlar evreninde. Hani ?

Ne olursa olsun, hatta Seine Nehri’nden bütün dünyanýn sularý akadursun, metro yürüyüþünü, hýzýný da artýrarak, sürdürüyor. Aralýksýz yenileþtirmelerle. Yeraltý yýlanýnýn ömrü uzun. Çok uzun. Sürüngen. Sürünüyor.

Metroda hareket ve hýz, yaþam ve ölüm, geçmiþ ve gelecek yan yana : Ýnsanlar, kadýn, erkek ve çocuklar koþturuyorlar, birbirini ezercesine, birbirini görmeden : Ýþe yetiþmek için, öðretmenden papara yememek için, randevuyu kaçýrmamak için (Ah Charlotte ! Yok bu olmadý : Ah Müzeyyen ! Bu da olmadý. Ah ! Nancy ! Bu tamam) alýþkanlýk olduðu için. Herkes bir an önce gideceði yere ulaþmak, kavuþacaðýna kavuþmak ve aslýnda metrodan çýkýp, bir an önce bu yeraltý dünyasýndan paçayý kurtarmak ve yerüstü dünyasýyla yeniden sarmaþ dolaþ olmak sevdasýnda. Yerüstü dünyasý ve güneþle. Güneþ sözünde durmuþsa elbette. Ah ! Güneþ !

Ýyi hoþ ta metrodan kurtulmak mümkün mü? Deðil ! Maalesf deðil. Parisli metroya mahkum : Havasýna, kokusuna, ivediliðine, pratikliðine.

Metro vazgeçilemez günlük bela. Baþa bela.

Metro yaþamýn ayrýlmaz parçasý Paris’te. Koþturmaca biraz da bundan, her günkü sýkýntýdan bir an önce çýkabilmek arzusuyla.

Bir parça ara verelim burada. Dahasý çalýþmada sizleri bekliyor. Þimdi çalýþma hakkýnda genel bir bilgi olmasý umuduyla « içindekiler »i takdim ediyorum :

ÝÇÝNDEKÝLER

Sunu
« Kül tablasý adam »
Nerede o eski metrolar
Metropolitain
Metrosuz olmaz Paris
Sürücüsüz metro
Ýntihar istasyonlarý
Vurdumduymaz
Onaltý hat
« Yeni kentler » ve RER
58.000 Kiþilik dev þirket
« Fransa Adasý »
Aynalar aynalar
Dikkat denetim !
Metroda lifting
Grev Meydaný
En yeni metro istasyonlarý
Metro þýk metro þok
Robespierre’i de sorun
« Yeraltýnda Ahenk »
Tarihin býraktýðý
Metroda rock’n’roll
Metro « Divan »
Farzet ki bir serüven
Hýrsýz var
Cumartesi metrolarý
Biletiniz ?
« Dönen grevler »
Grev Parislileri insanlaþtýrýyor
Deðiþen günlük alýþkanlýklar
Kamyonlar
Ya sonra
« Ofsayta düþmek istemiyorsanýz »
Yeraltý çeteleri
Yaþam ve ölüm
Metronun yeni yüzü
Reklamlar : Daha çok tüketim, daha çok « firar »
Duvar gazetesi
Durak : Ölümün eþiðinde
Çankýrýlý Mehmet
Ýncelik
Aþk ve cinsellik dilencileri
Kýsa kesilmiþler
Ýçindekiler


.
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forums d'A TA TURQUIE Index du Forum » Culture : littérature, art (cinéma, photos...), traditions... Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum


Powered by phpBB v2 © 2001, 2005 phpBB Group ¦ Theme: subSilver++
Traduction par : phpBB-fr.com
Adaptation pour NPDS par arnodu59 v 2.0r1

Tous les Logos et Marques sont déposés, les commentaires sont sous la responsabilités de ceux qui les ont postés dans le forum.